KOKOUSKUTSU

Hyytiäisten sukuseuran kokous la 13.7.2024 Hotelli Vaakuna,                  

            Hämeenlinna kello 12.00 alkaen lounaalla.

Kokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen 17§ mainitut asiat.

ESITYSLISTA

 1§          Kokouksen avaus.    
2§      Hiljainen hetki poisnukkuneille suvun jäsenille.  
3§      Huomionosoitukset.   
4§          Kokouksen laillisuuden toteaminen.   
5§          Kokouksen järjestäytyminen   
Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen sihteeri
2 pöytäkirjantarkastajaa
2 ääntenlaskijaa 
6§   Käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus.   
7§        Käsitellään vuoden 2023 tilit ja kuullaan  toiminnantarkastajan lausunto.  
8§        Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä  tili- ja vastuuvelvollisille.
9§     Käsitellään vuoden 2024 toimintasuunnitelma. 
10§     Käsitellään vuoden 2024 talousarvio.
11§      Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudesta on nyt 20 €. 
12§       Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
13§       Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja
sekä yksi vara toiminnantarkastaja tarkastamaan
vuoden 2023 tilejä sekä sukuseuran hallintoa. 
14§       Muut esille tulevat asiat. 
15§        Kokouksen päättäminen.